ĐĂNG KÝ THAM GIA

VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (*)

Địa chỉ email - sử dụng để làm tên đăng nhập (*)

Đặt mật khẩu đăng nhập (*)

Nhập lại mật khẩu (*)

Ngày sinh (*)

Nơi sinh

Số CMND (*)

Ngày cấp

Nơi cấp

Điện thoại (*)

Địa chỉ thường trú (*)

Nghề nghiệp

Cơ quan/ Đơn vị

Học tại trường (nếu là sinh viên, học sinh)

Mã xác nhận (*)

Tôi xin cam kết với Ban tổ chức:

1. Những nội dung của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật . Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định cuộc thi .

2. Trong quá trình thi tôi xin chấp hành đúng quy định của Ban tổ chức .

3. Trong thời gian thi, nếu Ban tổ chức phát hiện bài thi của tôi sai với quy định cuộc thi thì tôi xin hủy bài thi này.

Liên hệ với chúng tôi

Copyright © 2023 | Đại học Duy Tân