ẢNH TRIỂN LÃM

Mây qua cầu Trần Thị Lý

Mã dự thi: 1359OM6

Tên Tác phẩm: Mây qua cầu Trần Thị Lý

Tác giả: Nguyễn Sanh Quốc Huy

Bình minh trên Linh Ứng Tự

Mã dự thi: 699HSQ

Tên Tác phẩm: Bình minh trên Linh Ứng Tự

Tác giả: Đặng Minh Tú

Hoàng hôn trên đỉnh núi Chúa

Mã dự thi: 948GFL

Tên Tác phẩm: Hoàng hôn trên đỉnh núi Chúa

Tác giả: Huỳnh Văn Truyền

Săn mây trên đỉnh Bàn Cờ

Mã dự thi: 694A1R

Tên Tác phẩm: Săn mây trên đỉnh Bàn Cờ

Tác giả: Hà Vũ Linh

Thành phố lên đèn

Mã dự thi: 715X78

Tên Tác phẩm: Thành phố lên đèn

Tác giả: Trần Hưng Đạo

ĐÃ TỪNG LÀ MỘT THỜI

Mã dự thi: 757Z3I

Tên Tác phẩm: ĐÃ TỪNG LÀ MỘT THỜI

Tác giả: Nguyễn Thành Paven

Chuyện tình của biển

Mã dự thi: 698ACS

Tên Tác phẩm: Chuyện tình của biển

Tác giả: Lê Huy Tuấn

SÁNH ĐÔI

Mã dự thi: 1052X5A

Tên Tác phẩm: SÁNH ĐÔI

Tác giả: ĐỖ VĂN PHÁP

Ấn tượng

Mã dự thi: 812CD1

Tên Tác phẩm: Ấn tượng

Tác giả: Nguyễn Anh Vũ

Lên dốc

Mã dự thi: 725REV

Tên Tác phẩm: Lên dốc

Tác giả: Phan Hải Linh

Lắng nghe mùa Xuân

Mã dự thi: 901FD6

Tên Tác phẩm: Lắng nghe mùa Xuân

Tác giả: Lê Huy Tuấn

Mật ngọt

Mã dự thi: 1068XU5

Tên Tác phẩm: Mật ngọt

Tác giả: Phùng bá ước

Gia đình Voọc chà vá chân nâu

Mã dự thi: 1041WOJ

Tên Tác phẩm: Gia đình Voọc chà vá chân nâu

Tác giả: Trần Đình Nam

Phút nghỉ ngơi

Mã dự thi: 784NXL

Tên Tác phẩm: Phút nghỉ ngơi

Tác giả: Đặng Minh Tú

Đất lành chim đậu

Mã dự thi: 942ODZ

Tên Tác phẩm: Đất lành chim đậu

Tác giả: Đặng Minh Tú

Liên hệ với chúng tôi

Copyright © 2020 | Đại học Duy Tân