ẢNH TRIỂN LÃM

Mây qua cầu Trần Thị Lý

Mã dự thi: 1359OM6

Tên Tác phẩm: Mây qua cầu Trần Thị Lý

Tác giả: Nguyễn Sanh Quốc Huy

Săn mây trên đỉnh Bàn Cờ

Mã dự thi: 694A1R

Tên Tác phẩm: Săn mây trên đỉnh Bàn Cờ

Tác giả: Hà Vũ Linh

Cầu Nam Ô

Mã dự thi: 1037OZK

Tên Tác phẩm: Cầu Nam Ô

Tác giả: Ván Quý Đức

Bình minh trên Linh Ứng Tự

Mã dự thi: 699HSQ

Tên Tác phẩm: Bình minh trên Linh Ứng Tự

Tác giả: Đặng Minh Tú

Hoàng hôn trên đỉnh núi Chúa

Mã dự thi: 948GFL

Tên Tác phẩm: Hoàng hôn trên đỉnh núi Chúa

Tác giả: Huỳnh Văn Truyền

Thành phố lên đèn

Mã dự thi: 715X78

Tên Tác phẩm: Thành phố lên đèn

Tác giả: Trần Hưng Đạo

Gia đình Voọc chà vá chân nâu

Mã dự thi: 1041WOJ

Tên Tác phẩm: Gia đình Voọc chà vá chân nâu

Tác giả: Trần Đình Nam

ĐÃ TỪNG LÀ MỘT THỜI

Mã dự thi: 757Z3I

Tên Tác phẩm: ĐÃ TỪNG LÀ MỘT THỜI

Tác giả: Nguyễn Thành Paven

ĐÀ NẴNG MỘT ĐIỂM ĐẾN

Mã dự thi: 916G80

Tên Tác phẩm: ĐÀ NẴNG MỘT ĐIỂM ĐẾN

Tác giả: Nguyễn Minh Thọ

Lên dốc

Mã dự thi: 725REV

Tên Tác phẩm: Lên dốc

Tác giả: Phan Hải Linh

Chuyện tình của biển

Mã dự thi: 698ACS

Tên Tác phẩm: Chuyện tình của biển

Tác giả: Lê Huy Tuấn

Ấn tượng

Mã dự thi: 812CD1

Tên Tác phẩm: Ấn tượng

Tác giả: Nguyễn Anh Vũ

SÁNH ĐÔI

Mã dự thi: 1052X5A

Tên Tác phẩm: SÁNH ĐÔI

Tác giả: ĐỖ VĂN PHÁP

Mật ngọt

Mã dự thi: 1068XU5

Tên Tác phẩm: Mật ngọt

Tác giả: Phùng bá ước

Phút nghỉ ngơi

Mã dự thi: 784NXL

Tên Tác phẩm: Phút nghỉ ngơi

Tác giả: Đặng Minh Tú

Liên hệ với chúng tôi

Copyright © 2024 | Đại học Duy Tân