ẢNH TRIỂN LÃM

Người sắt dưới mưa

Mã dự thi: 138986R

Tên Tác phẩm: Người sắt dưới mưa

Tác giả: Dương Đức Khánh

Bước chạy trong mây

Mã dự thi: 1509C4Z

Tên Tác phẩm: Bước chạy trong mây

Tác giả: Nguyễn Xuân Hà

Checkin Đà Nẵng

Mã dự thi: 1469LHB

Tên Tác phẩm: Checkin Đà Nẵng

Tác giả: Lê Hữu Hưng

Bánh mì không ?

Mã dự thi: 1401LE8

Tên Tác phẩm: Bánh mì không ?

Tác giả: Trương Văn Tuấn Cường

Mùa Hoa Giấy bên Sông Hàn

Mã dự thi: 1403SLG

Tên Tác phẩm: Mùa Hoa Giấy bên Sông Hàn

Tác giả: Lê Hữu Hưng

DU LỊCH LỄ HỘI TÚY LOAN

Mã dự thi: 1690GJB

Tên Tác phẩm: DU LỊCH LỄ HỘI TÚY LOAN

Tác giả: Nguyễn Minh Thọ

Cầu Vàng

Mã dự thi: 1417TTK

Tên Tác phẩm: Cầu Vàng

Tác giả: Đinh Văn Tiến Thịnh

Sức khoẻ là tài sản vô giá

Mã dự thi: 1399AH6

Tên Tác phẩm: Sức khoẻ là tài sản vô giá

Tác giả: Trương Văn Tuấn Cường

Khám phá Bãi Nam Sơn Trà

Mã dự thi: 1453JEA

Tên Tác phẩm: Khám phá Bãi Nam Sơn Trà

Tác giả: Đào Đặng Công Trung

Lễ Hội Quán Thế Âm 2023

Mã dự thi: 1608WJW

Tên Tác phẩm: Lễ Hội Quán Thế Âm 2023

Tác giả: Thái Quán Chúng

Chiều hè trên biển Phú Lộc

Mã dự thi: 1597TRN

Tên Tác phẩm: Chiều hè trên biển Phú Lộc

Tác giả: Văn Quý Đức

Vẻ đẹp san hô Sơn Trà

Mã dự thi: 1664LFR

Tên Tác phẩm: Vẻ đẹp san hô Sơn Trà

Tác giả: Phạm Đăng Khiêm

Đêm trên hồ Hoà Trung.

Mã dự thi: 1472TW3

Tên Tác phẩm: Đêm trên hồ Hoà Trung.

Tác giả: Hồ Phước Nam

Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê

Mã dự thi: 1650R34

Tên Tác phẩm: Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê

Tác giả: Huỳnh Văn Truyền

Thi gánh cá

Mã dự thi: 16014RN

Tên Tác phẩm: Thi gánh cá

Tác giả: Văn Quý Đức

Liên hệ với chúng tôi

Copyright © 2024 | Đại học Duy Tân