GỬI ẢNH DỰ THI

Thể thức gửi tác phẩm

  • 01/07/2018

- Gửi trực tiếp lên website: http://goseedodanang.com/ : Các tác giả đăng ký và nộp bài trực tiếp trên website.

- Gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp: Nội dung chứa trong đĩa CD bao gồm (Ảnh dự thi, phiếu đăng ký dự thi). Trong đó ảnh dự thi lưu tên File là Tên của tác phẩm (Tên tác giả). Ví dụ: Áo dài Việt Nam (Nguyễn Văn A). Gửi về địa chỉ: Xưởng phim Én Bạc Silver Swallow Studio, Đại học Duy Tân, đường Hoàng Minh Thảo, TP. Đà Nẵng. (Khu B, cơ sở Hòa Khánh Nam)

- Gửi về email: goseedodanang@duytan.edu.vn. Gồm (Ảnh dự thi, phiếu đăng ký dự thi). Trong đó ảnh dự thi lưu tên File là Tên của tác phẩm (Tên tác giả). (Ví dụ: Áo dài Việt Nam (Nguyễn Văn A).

Lưu ý: Tất cả những tác giả không điền đầy đủ thông tin vào phiếu dự thi được xem như không hợp lệ

Tệp đính kèm:

Liên hệ với chúng tôi

Copyright © 2024 | Đại học Duy Tân