GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng

  • 06/11/2023

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
 
1. Giải dành cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp: 4 giải
 
- Giải nhất:  10.000.000 VND 
- Giải nhì:      7.000.000 VND
- Giải ba:    5.000.000 VND
- 5 Giải khuyến khích: 1.000.000 VND/giải
 
2. Giải dành cho nhiếp ảnh không chuyên: 3 giải
 
- Giải nhất: 3.000.000 VND
- Giải nhì:   2.000.000 VND
- 4 Giải ba:  1.000.000 VND
 
Tất cả các tác phẩm được chọn triển lãm... (do Hiệu trưởng ĐH Duy Tân và Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật đồng ký) tham gia triển lãm ảnh ”Go See Do Danang” và 200.000 VND đồng tiền nhuận ảnh từ Ban tổ chức.

Liên hệ với chúng tôi

Copyright © 2024 | Đại học Duy Tân