ẢNH ĐOẠT GIẢI

Giải Nhất

Mùa thay lá

Mã dự thi: 4088N1

Tên Tác phẩm: Mùa thay lá

Tác giả: Phạm Ngọc Tuấn

DANANG INTERNATIONAL MARATHON

Mã dự thi: 559D8A

Tên Tác phẩm: DANANG INTERNATIONAL MARATHON

Tác giả: Nguyễn Minh Thọ

Giải Nhì

Ngồi nhìn thành phố phát triển

Mã dự thi: 641I89

Tên Tác phẩm: Ngồi nhìn thành phố phát triển

Tác giả: Hoàng Đức Thắng

Bay trong nắng sớm

Mã dự thi: 680R43

Tên Tác phẩm: Bay trong nắng sớm

Tác giả: Lê Huy Tuấn

Giải Ba

Chiều Tà

Mã dự thi: 372MTJ

Tên Tác phẩm: Chiều Tà

Tác giả: Mai Đinh Nguyên

Trong hồ bơi

Mã dự thi: 421T4J

Tên Tác phẩm: Trong hồ bơi

Tác giả: Nguyễn Đức Hùng

Cảm ơn

Mã dự thi: 541JQK

Tên Tác phẩm: Cảm ơn

Tác giả: Đặng Nhật Duy

Sớm ven sông

Mã dự thi: 598NQT

Tên Tác phẩm: Sớm ven sông

Tác giả: Đào Quang Tuyên

Đà Nẵng về đêm

Mã dự thi: 640EXM

Tên Tác phẩm: Đà Nẵng về đêm

Tác giả: Hoàng Đức Thắng

Giải Khuyến kích

Hoàng hôn trên sông Cu Đê

Mã dự thi: 31687X

Tên Tác phẩm: Hoàng hôn trên sông Cu Đê

Tác giả: Đặng Minh Tú

Chim Hút Mật

Mã dự thi: 4667ZM

Tên Tác phẩm: Chim Hút Mật

Tác giả: Phạm Văn Phùng

Hội làng Túy Loan

Mã dự thi: 474N8X

Tên Tác phẩm: Hội làng Túy Loan

Tác giả: LÊ THỌ

Viếng nghĩa trang Liệt Sĩ Hòa Nhơn chiều 30 Tết

Mã dự thi: 490LOE

Tên Tác phẩm: Viếng nghĩa trang Liệt Sĩ Hòa Nhơn chiều 30 Tết

Tác giả: Phan Nhật Minh

Trong Vòng Tay Mẹ

Mã dự thi: 590MO4

Tên Tác phẩm: Trong Vòng Tay Mẹ

Tác giả: Trương Huỳnh Sơn

Liên hệ với chúng tôi

Copyright © 2021 | Đại học Duy Tân