ẢNH ĐOẠT GIẢI

Giải Nhất

Mùa yêu Thương

Mã dự thi: 751SJJ

Tên Tác phẩm: Mùa yêu Thương

Tác giả: Huỳnh Văn Truyền

Chòm sao nhỏ

Mã dự thi: 1174K4Q

Tên Tác phẩm: Chòm sao nhỏ

Tác giả: Ngô Trọng Hiệp

Giải Nhì

Khu chợ ngày cận tết

Mã dự thi: 8611KZ

Tên Tác phẩm: Khu chợ ngày cận tết

Tác giả: Nguyễn Đức Hùng

SÁNH ĐÔI

Mã dự thi: 1052X5A

Tên Tác phẩm: SÁNH ĐÔI

Tác giả: ĐỖ VĂN PHÁP

Giải Ba

ĐÃ TỪNG LÀ MỘT THỜI

Mã dự thi: 757Z3I

Tên Tác phẩm: ĐÃ TỪNG LÀ MỘT THỜI

Tác giả: Nguyễn Thành Paven

Kéo Lưới

Mã dự thi: 8363AE

Tên Tác phẩm: Kéo Lưới

Tác giả: Lê Đức Vương

Quà của biển

Mã dự thi: 924JO0

Tên Tác phẩm: Quà của biển

Tác giả: Bùi Minh Châu

Vá lưới ban mai Nam Ô

Mã dự thi: 1089O48

Tên Tác phẩm: Vá lưới ban mai Nam Ô

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Người đi trong bình minh mùa Thu.

Mã dự thi: 1305VPV

Tên Tác phẩm: Người đi trong bình minh mùa Thu.

Tác giả: Nguyễn Hữu Doanh

Giải Khuyến kích

xuống phố chiều xuân

Mã dự thi: 8503G4

Tên Tác phẩm: xuống phố chiều xuân

Tác giả: Ngô Văn Đức

MÙA TRUNG THU

Mã dự thi: 97853P

Tên Tác phẩm: MÙA TRUNG THU

Tác giả: Nguyễn Minh Thọ

Iron Man Quốc tế Đa Nẵng

Mã dự thi: 1018TBU

Tên Tác phẩm: Iron Man Quốc tế Đa Nẵng

Tác giả: Phạm Văn Phùng

Cầu Nam Ô

Mã dự thi: 1037OZK

Tên Tác phẩm: Cầu Nam Ô

Tác giả: Ván Quý Đức

Chăm sóc

Mã dự thi: 1325BPA

Tên Tác phẩm: Chăm sóc

Tác giả: Trần Tấn Nghinh

Liên hệ với chúng tôi

Copyright © 2024 | Đại học Duy Tân